แพ็กเกจผ่าตัดเวชศาสตร์การกีฬา
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566
เริ่มต้นที่
190,000 บาท
การผ่าตัดเวชศาสตร์การกีฬา นอนโรงพยาบาล ราคา (บาท)*
ผ่าตัดหมอนรองเข่า
การผ่าตัดผ่านกล้องเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า 1 คืน 190,000
ผ่าตัดเอ็นข้อเข่า
การผ่าตัดผ่านกล้องเย็บซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง และเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า 2 คืน 230,000
ผ่าตัดกรอกระดูกไหล่ + เอ็นข้อไหล่
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ 2 คืน 250,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ 2 คืน 260,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อกรอกระดูกที่งอกบริเวณไหล่ และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ที่ฉีกขาดขนาดใหญ่ 2 คืน 320,000
ผ่าตัดปรับแนวกระดูกให้ตรง
การผ่าตัดปรับแกนกระดูก พร้อมส่องกล้องข้อเข่า 3 คืน 350,000

เงื่อนไขในการรับบริการ *การใช้แพ็กเกจขึ้นกับชนิดของโรค และดุลยพินิจแพทย์ 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น 2. ราคาดังกล่าวรวม ห้องพักมาตรฐาน (ตามจำนวนวันที่กำหนด ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพัก ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)

รายการที่แพ็กเกจผ่าตัดไม่ครอบคลุม 1. ไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) 3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี) 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี) 5. ไม่รวมค่าการตรวจชิ้นเนื้อพิเศษค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม (ถ้ามีและค่าแพทย์พยาธิวิทยา 6. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน และยาโรคประจำตัวของผู้ป่วย

******************************* โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนชำระ 0% นาน 3-10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ โทร. 032-616-800 Call Center  โทร. 032-616-832 แผนกกระดูกและข้อ (8.00-17.00 น.) ข่าวสาร / โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin
แพ็กเกจแนะนำ