โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ที่สามารถวินิจฉัยและให้การรักษากับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลการรักษาโรคกระดูกและข้อของผู้เข้ารับการรักษาดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาโรคนี้มีความสลับซับซ้อน ทำให้ในการรักษาต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะทาง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ : แผนกกระดูกและข้อ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-832 (8.00-17.00 น.)