ส่วนลดและการชำระเงิน

สิทธิพิเศษ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตร่วมเครือรพ.กรุงเทพ – กสิกรไทย (KBank – BDMS) รับส่วนลด 30% ค่าห้องพัก* และส่วนลด 10% ค่ายา**** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย Wisdom, Premier รับส่วนลด 20% ค่าห้องพัก* และส่วนลด 10% ค่ายา**** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย อื่นๆ รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา**** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิต KTC : KTC – BGH Visa Platinum, KTC – Bangkok Airways  Platinum รับส่วนลด 10% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิต KTC : KTC – BGH Titanium MasterCard และ KTC ประเภทอื่นๆ รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรี Tesco Lotus และบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice) รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ*** บัตรเครดิต CardX รับส่วนลด 5% ค่าห้องพัก* ค่ายา ค่า LAB / X-RAY** และค่าทันตกรรม 5 รายการ***

สิทธิพิเศษ ผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี (ยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรี Tesco Lotus และบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice) ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดชำระ 20,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำระ 30,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตธนาคารกสิกร (ทุกประเภท) ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระ 15,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำระ 30,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ทุกประเภท) ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดชำระ 20,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำระ 30,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิต CardX ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระ 15,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดชำระ 30,000 บาทขึ้นไป บัตรเครดิต UOB CITI ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดชำระ 15,000 บาทขึ้นไป หมายเหตุ * ส่วนลดค่าห้องพัก ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร ** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ค่า LAB / X-RAY  ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ อุปกรณ์พิเศษ เอกซเรย์พิเศษและรายการเหมาจ่าย *** ส่วนลดทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่า LAB พิเศษ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ทันตกรรมประดิษฐ์ จัดฟัน และ รายการเหมาจ่ายทุกรายการ) **** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย เงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนใช้บริการ ** สิทธิพิเศษเฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเท่านั้น ** [ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ]