รางวัลและการรับรอง

Joint Commission International (JCI)

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ซึ่งให้การรับรองการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดย JCI เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำด้านการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ