แพ็กเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธี ICSI ทำเด็กหลอดแก้ว
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
320,000 บาท
*หมายเหตุ : – การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ – กรุณานำทะเบียนสมรสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ * โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และกรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า แผนกสูตินรีเวช โทร. 032-616-884 (8.00-17.00 น.) Call Center โทร. 032-616-800 ข่าวสาร / โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin
แพ็กเกจแนะนำ