ประกัน

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ และประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำ และยินดีประสานงานตรวจสอบความคุ้มครองให้แก่ท่าน กรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงานประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน  โทร. 032-616-854  |  Email: [email protected]   รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

 • บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
 • บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 • บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 • บมจ. ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บมจ. ทิพยประกันชีวิต
 • บมจ. ไทยประกันชีวิต
 • บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
 • บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
 • บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
รายชื่อบริษัทประกันภัย
 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 • บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
 • บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
 • บมจ. ทิพยประกันภัย
 • บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 • บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
 • บมจ. นวกิจประกันภัย
 • บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
 • บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 • บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
 • บมจ. วิริยะประกันภัย
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันภัย
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
ติดต่อ ฝ่ายประสานงานประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-854  |  Email: [email protected] สอบถาม-ทำนัดหมาย โทร. 032-616-800