ประกัน

หากท่านจำเป็นต้องทำการรักษาและคิดว่าขั้นตอนนั้นได้รับการคุ้มครองจากประกัน ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินสามารถช่วยท่านเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด กรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงานประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-854 Email: [email protected]