แผนกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการเพื่อการตรวจวินิจฉัย การรักษา การตรวจสมรรถภาพของปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคปอด และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมาน จากอาการเจ็บป่วย มีการฟื้นฟูสุขภาพ สมรรถภาพของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างดีที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880