แผนกกุมารเวช ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวมและครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้บริการการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทั่วไป ตลอดจนอาการเจ็บป่วยรุนแรง ที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน และการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก ให้เด็กมีสุขภาพดีแล้วนั้น คลินิกกุมารเวช ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-883