แพ็กเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธี IUI
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2566
เริ่มต้นที่
13,000 บาท
ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้ – ค่าบริการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) – ค่ายาฉีดหรือยารับประทาน (ตามแพคเกจ / โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ) – การตรวจอัลตราซาวด์มดลูก 2 ครั้ง, ทดสอบการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง และการตรวจแลปเลือดในฝ่ายหญิง (ตามแพคเกจ / โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ) – ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล *หมายเหตุ : – การใช้แพคเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ – ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจฉีดสีดูท่อนำไข่ในฝ่ายหญิง (กรณีจำเป็น), การตรวจความสมบูรณ์หรือการเตรียมคัดเลือกน้ำเชื้ออสุจิในฝ่ายชาย – กรุณานำทะเบียนสมรสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ * โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และกรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า แผนกสูตินรีเวช โทร. 032-616-884 (8.00-17.00 น.) Call Center โทร. 032-616-800 ข่าวสาร / โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin
แพ็กเกจแนะนำ