ตรวจเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
เริ่มต้นที่
500 บาท
* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : โทร. 032-616-800  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
แพ็กเกจแนะนำ