แพคเกจตรวจการแพ้ (อาหาร | ของที่ปลิวมากับลม)
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2565
เริ่มต้นที่
4,000 บาท
* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกผิวหนัง ชั้น 3 โทร. 032-616-830 (8.00-14.00 น.) หรือ Call Center โทร. 032-616-800 ข่าวสาร / โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin
แพ็กเกจแนะนำ