แพ็กเกจตรวจการแพ้ (อาหาร | ของที่ปลิวมากับลม)
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
4,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  แผนกผิวหนัง ชั้น 3 โทร. 032-616-830 (8.00-14.00 น.) หรือ Call Center โทร. 032-616-800 ข่าวสาร / โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin
แพ็กเกจแนะนำ