แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
15,670 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเพื่อความสะดวกกรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า เด็ก (อายุ 9 – 14 ปี) ติดต่อ แผนกกุมารเวช ชั้น 3 โทร. 032-616-883 (8.00-17.00 น.) ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) ติดต่อ แผนกสูตินรีเวช ชั้น 3 โทร. 032-616-884 (8.00-17.00 น.) ติดต่อ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 ข่าวสาร / โปรโมชั่น >> Line: @bangkokhuahin
แพ็กเกจแนะนำ