บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้จัดเตรียมห้องพักไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ผู้มารับบริการ ให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายเหนือระดับ ด้วยบริการด้านการแพทย์และท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งแบบร่วมสมัย พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

Standard

ค่าห้อง
2,900 บาท
ค่าบริการพยาบาล
1,980 บาท
ค่าบริการโรงพยาบาล
1,400 บาท
ค่าอาหาร
660 บาท
ราคารวม
6,940 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้องพักผู้ป่วยทุกห้อง

 • เตียงผู้ป่วยแบบปรับระดับ พร้อมระบบเรียกพยาบาล
 • เตียงโซฟา แก่ญาติผู้ป่วย
 • ซีเลคทีวี พร้อมรีโมทคอนโทรล ติดตั้งโปรแกรมภาษาไทย  อังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
 • โทรศัพท์สำหรับการโทรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • Wi-fi Internet
 • เครื่องปรับอากาศ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ

หมายเหตุ:

 1. อัตราค่าห้องพัก จะเริ่มคิดตั้งแต่เวลาที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 2. กรณีที่เข้าพักไม่เกิน 12 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจะคิดอัตราค่าห้องพัก ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล 50% ของอัตราปกติ
 3. กรณีที่เข้าพักเกิน 12 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการในอัตราปกติ
 4. หลังจากสิ้นสุดการบริการและท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้รับบริการจะสามารถใช้ห้องพักต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง