โรคของผู้หญิง ภาวะตกขาว และการรักษา
“ภาวะตกขาว” ปัญหาใกล้ตัวของสุภาพสตรี พญ.ชลธิชา เชนชีวะชาติ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เล่าให้ฟังถึงปัญหาภาวะตกขาวของคุณผู้หญิง แนวทางการป้องกันและรักษา   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ :  คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-884