การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแบบแผลเล็ก
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแบบแผลเล็ก MIS Spine (Minimally Invasive Spine Surgery) เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Surgical Microscope) ด้วยกล้องไมโครสโคป ที่มีกำลังขยายมากกว่าปกติ 20 – 100 เท่า ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียด เส้นประสาท และพยาธิสภาพที่ต้องการแก้ไขได้ชัดเจน ช่วยให้แพทย์สามารถผ่าตัดในจุดที่ต้องการได้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร เสียเลือดน้อย ความเจ็บปวดจากการผ่าตัดน้อยลง ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และคนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว เวลาที่ต้องนอนโรงพยาบาลน้อยลง คลินิกหลอดเลือดสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย : อ่านเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ : คลินิกหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-880