การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ทางเลือกใหม่เพื่อผู้หญิง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย: โทร. 032-616-884 แผนกสูตินรีเวช  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน Call Center โทร. 032-616-800