แถลงข่าวความสำเร็จในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายสุดท้ายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพหัวหิน นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จในการรักษาชาวต่างชาติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายสุดท้ายหายแล้วที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และแถลงสรุปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมาแล้ว 19 วัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]