ทันตกรรม รพ.กรุงเทพหัวหิน เปิดให้บริการด้วยมาตรฐานใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ : แผนกทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-872