ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256-slice CT scan
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]