โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ออกบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง)
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ในเครือบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง) จัดโดย เทศบาลเมืองหัวหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ณ ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจ หัวหิน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนักเรียน เยาวชน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800