รพ.กรุงเทพหัวหิน สนับสนุนเต้นท์เอนกประสงค์ แก่เทศบาลเมืองหัวหิน (หอนาฬิกา)
รพ.กรุงเทพหัวหิน สนับสนุนเต้นท์เอนกประสงค์ แก่เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีคุณจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานหอนาฬิกา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเมืองหัวหิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]