โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และคุณศศิเพ็ญ ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ พลตรีหญิง ดร. อังคณา สุเมธสิทธิกุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พร้อมด้วย คณาจารย์ และนายทหารนักเรียน รุ่น 17 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800