International Jazz & Blues Festival 2022

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมออกหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน International Jazz & Blues Festival 2022 โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมพิธีเปิดงาน ทรูอารีน่า หัวหิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]