ออกหน่วยปฐมพยาบาลงาน “วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 17” (หัวหินมาราธอน ครั้งที่ 3)
นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 17” (หัวหินมาราธอน ครั้งที่ 3) และสนับสนุนออกหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้เข้าแข่งขันในงาน ณ บริเวณหน้าวัดเขาไกรลาศ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]