โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีถวายความจงรักภักดี แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ในพิธีถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567