แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2566
พลตรี นิรินธน์ ปุณโณทก ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2566 โดยแผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานในโครงการนี้ ณ สโมสร ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน #โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน >> www.facebook.com/bhnhrdepartment