โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดงาน Health Talk "Healthy Living in Hua Hin"
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดงาน Health Talk โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Healthy Living in Hua Hin สำหรับชาวต่างชาติ ณ โรงแรมอมารี หัวหิน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800