บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Aging Neurological Problems แก่สโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน
พญ. ปวีณา นราทอง แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Aging Neurological Problems แก่สโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เข้าร่วมงาน และมี Prof. Dr. Helmut Schepers นายกสโมสรฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอมารีหัวหิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800