จิตอาสาพระราชทาน 904 ศสร. ร่วมกับ รพ.กรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ Green Health Care Community การสร้างเครือข่ายพัฒนาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ Green Health Care Community การสร้างเครือข่ายพัฒนาสู่ชุมชน โดยจัดทำ “สวนผักปลอดสารพิษ เพื่อโครงการอาหารกลางวัน”  สร้างแปลงผักและให้ความรู้ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ระบบน้ำนิ่ง และนำถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) ที่ทางโรงพยาบาลจัดทำขึ้น เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย และใช้ในการดูแลสวนผักปลอดสารพิษ มอบให้กับทางโรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.บึงนคร อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วย พ.อ.นิรินธน์  ปุณโณทก รอง ผบ.ศสร. (๑) รอง หน. กกล. จอส.พระราชทาน ศสร.  ร่วมพิธีมอบ โดยมีนางสาวภรณ์ชนก ชัยหา ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย ฮาลาเดียม จำกัด ได้มอบป้อมรปภ. พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด (N-Health) มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ และ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด (กูร์เมท์ เฮ้าส์ คูลินารี่ แคร์) มอบชุดสื่อความรู้เรื่องอาหารให้แก่นักเรียน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน 904 ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขนย้ายป้อมรปภ. ทาสี  ติดตั้งอุปกรณ์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800