รพ.กรุงเทพหัวหิน จัดงานวันล้างมือโลก Global Handwashing Day 2023
นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในการเปิดงาน “วันล้างมือโลก 2023” โดยมี คุณลิษา  อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน  คุณสุธิกานต์ แย้มนิล อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน  คุณศุภชัย ลูกชาย นายกสโมสรโรตารีหัวหิน  คุณกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และ คุณนฤชล ผลงาม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ  ร่วมพิธีเปิด วันล้างมือโลก ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการล้างมือ  คณะทำงานความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้านลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้รับบริการและประชาชนเมืองหัวหินที่สนใจ โดยมีการเสวนาสถานการณ์โรคระบาดสุดฮิต จาก พญ. อรสุรีย์ บุญญาวิวัฒน์ กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ผู้อำนวยการแผนกกุมารเวช  และ นพ. รัชชญนนท์ ชัชวาลวานิช อายุรแพทย์โรคผิวหนัง พร้อมทั้งสอนวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อตนเองและผู้รับบริการ และสำหรับประชาชนทุกคนนั้นการล้างมือเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายที่สำคัญทางหนึ่ง ทางโรงพยาบาลหวังว่าการรณรงค์นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของพฤติกรรมการล้างมือ ดังคำกล่าวที่ว่า Clean Hand Save Lives ล้างมือ…ช่วยชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800