โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์
นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800