โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดงาน Excellent Insurance “Move to the Better Health”
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน นำโดย นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณศศิเพ็ญ ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับตัวแทนบริษัทประกันฯ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี กว่า 130 ท่าน จาก 10 บริษัท โดยมีการบรรยายพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน นพ.ณัฐพร นวลอุทัย ศัลยแพทย์ทั่วไป บรรยายหัวข้อ การผ่าตัดภายในช่องท้องผ่านแผลเล็ก และ พญ.ภัทรพร ตั้งกีรติชัย สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ บรรยายหัวข้อ MIS ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช พร้อมทั้งการแนะนำแพทย์ใหม่ นพ.ศุภณัฐ ตันติรุ่งโรจน์ชัย ศัลยแพทย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และ นพ.จิรัฏฐ์ สัมฤทธิวณิชชา อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต ร่วมด้วย คุณธัญญรัศม์ วรนันทพันธ์ หัวหน้าแผนกไตเทียม ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่บริษัทประกันไทยที่มาร่วมในงานนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800