ถวายยา เวชภัณฑ์ และเต้นท์เอนกประสงค์ แด่วัดละเมาะ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วย นายเชษฐพล มณีฉาย ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร ถวายยา เวชภัณฑ์ และเต้นท์เอนกประสงค์ แด่วัดละเมาะ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พระสงฆ์ สามเณร ตลอดจนประชาชนที่มาทำบุญที่วัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]