รพ.กรุงเทพหัวหิน มอบเตียงผู้ป่วย แก่ศูนย์การกำลังสำรอง
นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 หลัง แก่หน่วยตรวจโรค ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี เพื่อนำไปใช้ในการดูแลกำลังพลและครอบครัว ทหารกองประจำการ รวมไปถึงผู้เข้ารับการอบรมในทุกหลักสูตร ของศูนย์การกำลังสำรอง โดยมี พลตรี นิรินธน์ ปุณโณทก ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800