รพ.กรุงเทพหัวหิน สนับสนุนตุ๊กตาจัดกิจกรรมวันเด็กและปีใหม่ ประจำปี 2024 แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมสนับสนุนตุ๊กตา แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการหัวหิน เพื่อการจัดกิจกรรมวันเด็กและปีใหม่ ประจำปี 2024 โดยมี นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ