กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังข่อย

คุณวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และคุณศุภชัย ลูกชาย นายกสโมสรโรตารีหัวหิน มอบหลังคาอาคาร โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยในงานนี้ คุณเชษฐพล มณีฉาย ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมมอบยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่นักเรียนและคุณครู เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลดูแลเบื้องต้น