เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสอนให้สุภาพสตรีรู้จักการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยโครงการนี้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วย นางศุจิกา สำราญใจ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าแผนกบริการผู้ป่วยนอก และ นางสาวเสาวลักษณ์ นวฤทธิอัศวิน นักโภชนาการ กูร์เมท์ เฮ้าส์ คูลินารี่ แคร์ (Gourmet House Culinary Care) พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สุขภาพและบริการวัดความดันโลหิตภายในงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]