โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดงาน Bangkok Hospital Hua Hin Thai Insurance Conference 2022
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดงาน 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗸𝗼𝗸 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗛𝘂𝗮 𝗛𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗶 𝗜𝗻𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮 ประชุมแนวทางการบริหารและการแพทย์ สำหรับบริษัทประกันไทย ในปี 2023 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน นำโดย นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณศศิเพ็ญ ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับตัวแทนบริษัทประกันฯ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี กว่า 150 ท่าน จาก 11 บริษัท โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเวชระเบียน พยาบาลประสานงานประกัน และการเงิน ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยตัวแทนบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่บริษัทประกันไทยที่มาร่วมประชุมในงานนี้ ณ ห้องประชุมแชงเดอเลีย โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800