ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรี โดย สโมสรโรตารีคลับ รอยัล หัวหิน ร่วมกับ รพ.กรุงเทพหัวหิน และ คลินิกสไปน์
นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน และ นพ.ดนัย อดุลยศักดิ์ กุมารแพทย์ ร่วมเป็นแพทย์จิตอาสา ในโครงการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรี จัดโดย สโมสรโรตารีคลับ รอยัล หัวหิน ร่วมกับ รพ.กรุงเทพหัวหิน และ คลินิกสไปน์ ณ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800