นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กรุณาคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]