โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ผ่านการตรวจประเมินโครงการ BDMS Green Hospital ในระดับ Gold
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ BDMS Green Hospital ในระดับ Gold จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการประเมินการจัดการอาคารและสถานที่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยมี นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และ นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800