โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน มอบยาและเวชภัณฑ์ แก่โรงเรียนบ้านเนินพยอม
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการมอบทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในงานนี้ คุณเชษฐพล มณีฉาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้ร่วมมอบตู้ยา พร้อมยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็ก เพื่อใช้ในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและคุณครู บุคลากรในโรงเรียน โดยมีคุณสุภรดา วรรณพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]