โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เดินหน้าจัดอบรมการช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2567  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต ให้แก่กำลังพลกว่า 100 นาย ณ สโมสร ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี โดยมี พลตรี นิรินธน์ ปุณโณทก ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี และ นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมพิธีเปิด โดย พล.ต. นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. กล่าวว่า ศสร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี จึงได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่กำลังพล ให้มีความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต หากพบเจอก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะส่งต่อความรู้ในการช่วยชีวิตไปยังผู้อื่น สร้างผู้ที่สามารถช่วยชีวิตคนในสังคมของเราเพิ่มได้อีกด้วย ทางด้าน นพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการนี้ว่า โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมนี้เป็นรุ่นที่ 25 เราตั้งเป้าหมายในการอบรมการช่วยชีวิตครั้งนี้ ให้กำลังพล ศสร. ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างถูกวิธีก่อนส่งถึงมือแพทย์  การอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้น ด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) กับหุ่นฝึกกู้ชีพ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ (Choking) ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก BDMS ตามแนวคิดที่ว่า แม้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หากเรามีองค์ความรู้และมีความมั่นใจ ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง