โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ 𝗕𝗗𝗠𝗦 อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 9 ให้กับผู้เข้าประกวด 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐡𝐮𝐚𝐩𝐤𝐡𝐢𝐫𝐢𝐤𝐡𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ 𝗕𝗗𝗠𝗦 อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 9 ให้กับผู้เข้าประกวด 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐡𝐮𝐚𝐩𝐤𝐡𝐢𝐫𝐢𝐤𝐡𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑 โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปั๊มหัวใจ (CPR) และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรภายในงาน ณ โรงแรม หัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]