โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน อบรมการช่วยชีวิตแก่สุภาพสตรีเมืองหัวหิน
นพ. พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 24” แก่สุภาพสตรีเมืองหัวหินกว่า 50 คน จากชมรม Hua Hin Women’s Club และครอบครัว Varda by Sinee โดยมี คุณปรานอม ชูภู่ ประธานชมรม Hua Hin Women’s Club และ คุณวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี รองประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน และคณะกรรมการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ตั้งเป้าหมายในการอบรมการช่วยชีวิตให้กับชาวหัวหิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างถูกวิธีก่อนส่งถึงมือแพทย์ การอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน และมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ในการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) กับหุ่นฝึก ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ (Choking) และ First Aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก BDMS ตามแนวคิดที่ว่า แม้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หากเรามีองค์ความรู้และมีความมั่นใจ ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้หลักการที่เป็นสากล