โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต ให้แก่กำลังพลศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ 𝗕𝗗𝗠𝗦 อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 23 ให้แก่กำลังพลศูนย์การกำลังสำรอง กว่า 50 นาย ณ สโมสร ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี โดยมี พลตรี นิรินธน์ ปุณโณทก ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง และ คุณศศิเพ็ญ ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมพิธีเปิด โครงการนี้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน และมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปั๊มหัวใจ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ (Choking) โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรภายในงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566