โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต ให้แก่ครอบครัวบุคลากรโรงพยาบาล
20 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 22 ให้แก่ครอบครัวบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ CPR และช่วยเหลือการสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ (Choking) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตัวน้อย มีความรู้ ความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถช่วยชีวิตคนได้ เพราะ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร… แค่รู้วิธี