โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 21) เทศบาลเมืองหัวหิน และชมรม Share for Life Join for Love ร่วมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้วยการปั๊มหัวใจ CPR และการใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ปวช. ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะจำนวนกว่า 500 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล