“โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และการสร้างทีมผู้ก่อการดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ “โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 18” โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และภาคีเครือข่าย

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และการสร้างทีมผู้ก่อการดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นพ. วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน บาทหลวงสมโรจน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และนายรังสรรค์ บุญแท้ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิด

โครงการนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน “โครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 18” ชมรม Share for Life Join for Love ชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย โรงเรียนนายสิบทหารบก และมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ CPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด ตะโกน โยน ยื่น ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 390 คน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566