โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จัดโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 17 ณ โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จัดโครงการBDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 17ให้แก่นักเรียน คุณครูประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม จำนวน 70 คน โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพหัวหิน คุณเชาวฤทธิ์ สงสัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา และว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านคอกช้างพัฒนา และ คุณรัชนีย์ ดีตลอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม ร่วมพิธีเปิด โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา .หนองพลับ .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

โครงการนี้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.กรุงเทพหัวหิน พร้อมด้วยทีมกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ CPR การใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถช่วยชีวิตคน และสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้คนรอบข้างได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-800 | Email: [email protected]